มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเชิงวิชาการ Digital Broadcast Technology ครั้งที่ 4
News Date25 มีนาคม 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Digital Broadcast Technology ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเกี่ยวกับการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ เปิดมุมมองความคิด สู่โลกยุคดิจิทัล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาตลอดชีวิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มแนวคิดจากประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงทางด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ อาทิ พี่ต่อ-คุณธนญชัย ศรศรีวิชัย (Production Inspiration) พี่พล-คุณประจิตพล ตั้งศรีตระกูล (Production in Digital 4.0) พี่ซัน-คุณธนาฒย์ ปิติพรเทพิน (Light in Concert) และพี่แจมมี่-คุณนรันดร์จุฑา ปัญญาสุข (Sound Production) การสัมมนาครั้งนี้จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ วทอ. ในการนี้มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและร่วมเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมอาคารต่อเติมชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา มจพ. เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2562
พัทธนันท์/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
ปิติพัฒน์/ภาพ