มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
บรรยายกาศ งานเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา การแปรตัวอักษร ภายใต้ข้อความ 60th KMUTNB รวมใจเป็นหนึ่ง
News Date16 กุมภาพันธ์ 2562
ศาสตราจารย์  ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียน เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเตรียมวิศกรรมศาสตร์ รวมใจเป็นหนึ่งร่วมในเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา การแปรตัวอักษร ภายใต้ข้อความ 60th KMUTNB เป็นการรวมพลังของ ประชาคม ชาว มจพ. เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” วัตถุประสงค์เพื่อการรวมพลังกันอย่างสร้างสรรค์ ทั้งพลังกาย พลังใจ พลังความคิด สติปัญญา พลังแห่งความรักและความสามัคคี ที่ทุกคนมีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ในการนี้มีประชาคม มจพ. เข้าร่วมในเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาการแปรตัวอักษรเป็นจำนวนมาก ณ อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และการกีฬา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
พัทธนันท์/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
สมเกษ/ภาพ