มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก
News Date07 มกราคม 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก (ช่วงที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น มีภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครทั้งวิทยาเขตกรุงเทพฯ วิทยาเขตปราจีนและวิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. อาคารนวมินทรราชินีชั้น 12 หรือเบอร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา  02-5552000 ต่อ 2422,2424   
สนใจระเบียบการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาได้ที่ :
พัทธนันท์/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา