มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ทีม ALTERNATIVE VIII นักศึกษา วทอ. มจพ. ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 15th TSAE Auto Challene 2019 Student Formula
News Date08 กุมภาพันธ์ 2562
ทีม ALTERNATIVE VIII นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการวิจัย ออกแบบ และพัฒนายานยนต์ 15th TSAE Auto Challene 2019 Student Formula ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท โดย นักศึกษา มจพ. ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 7 คะแนนรวมระดับประเทศ
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Best Improcement
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Efficiency Event
ในการแข่งขันในครั้งนี้ จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมยานยนต์ เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรทางด้านยานยนต์ สนับสนุนการออกแบบ การสร้างยานยนต์และการจัดการอย่างครบวงจร มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทีมนักศึกษาและคณาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ให้ได้รับรางวัลและเป็นที่ประจักษ์สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในเวทีระดับชาติ ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2562 
  พัทธนันท์/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
  อ.สุพิชชา/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา