มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะผู้บริหาร มจพ. นำต้นกัลปพฤกษ์ทรงปลูก ไปปลูกที่ รร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
News Date25 มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ เนื่องในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการในงาน มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า "60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” ในการนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คณบดีคณะต่าง ๆ ผู้อำนวยการ รร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน อาจารย์และนักเรียน ร่วมกันนำต้นกัลปพฤกษ์ทรงปลูก ไปปลูกไว้ที่บริเวณด้านหน้า รร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ณ รร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฯ มจพ. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
พัทธนันท์/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
สมเกษ/ภาพ