มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
รับสมัครนักศึกษากองเกียรติยศ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
News Date04 ตุลาคม 2561
รับสมัครนักศึกษากองเกียรติยศ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อร่วมเป็นเกียรติแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย (ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ไบเทค)
สามารถลงชื่อได้ที่ กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกาษา ชั้น 8 อาคาร 40 ปี มจพ.