มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
เชิญประชาสัมพันธ์ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ The 4th International MERGE Technologies Conference 2019 on 18-19 September 2019 at Chemnitz University of Technology (Deadline 31 March 2019)
News Date25 มีนาคม 2562
เชิญประชาสัมพันธ์ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ The 4th International MERGE Technologies Conference 2019 on 18-19 September 2019 at Chemnitz University of Technology (Deadline 31 March 2019)